Doplnkový tovar

Automatický hasiaci prostriedok

Aktívna bezpečnosť

ELIDE FIRE slúži ako nepretržitý dohľad nad rizikovými miestami. V prípade ich vzplanutia sa prostriedok aktivuje a vznikajúci požiar udusí v zárodku. 

Okamžité varovanie

ELIDE FIRE sa pri kontakte s ohňom sama aktivuje a pri tom vydá zvuk o sile 120 – 140 dB, a tým Vás upozorní na vzniknuté nebezpečenstvo. Neškodí Vášmu sluchu. 

Prakticky na všetko

ELIDE FIRE efektívne a okamžite hasí požiare pevných látok, horľavých kvapalín, horľavých plynov a elektrických zariadení (požiare tried typu A*, B*, C*, E* ). 

Bez ohrozenia zdravia a majetku

ELIDE FIRE neohrozuje zdravie človeka, životné prostredie a nepoškodzuje hasené predmety. Po použití stačí prášok jednoducho povysávať. 

Naozaj pre každého

ELIDE FIRE má tvar gule a váži len 1,4 kg. Preto manipuláciu zvládnu deti, ženy i seniori. 

Cenu žiadajte telefonicky  tu alebo emailom tu


Požiarna deka

Svojimi jedinečnými vlastnosťami je určená k pohotovému haseniu vznikajúcich požiarov v priemyselných prevádzkach, laboratóriách, školách, hoteloch, autách, čerpacích staniciach, skladoch, dopravných prostriedkoch, ale i v domácnosti, domácej dielni, na chate či v garáži. Plachta sa hodí na ohnisko požiaru alebo na horiacu osobu tak, aby sme zamedzili prístupu vzduchu. Rúšku môžeme tiež využiť k rýchlej evakuácii osôb z ohrozeného priestoru. V zimnom období možno deku použiť ako tepelnú izoláciu pri uviaznutiach v zápchach na diaľniciach.

 

 

Cenu žiadajte telefonicky  tu alebo emailom tu