Kontakty

Datrix, s.r.o.

Starhradská 6

851 01 Bratislava

IČO: 36 828 505

Zapísaný v OR SR Okresného súdu BA 1 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47737/B

0915/ 122 200