Hasiace prístroje

Prenosné hasiace prístroje

Ponúkame na predaj hasiace prístroje všetkých typov, certifikované podľa EN 3. Súčasťou dodávky je vešiak na hasiaci prístroj a sprievodná dokumentácia


Typ PR1 PR2 PR6Te S2KTe S5KTe V9Tp VP9TNC
Náhľad   

Hasiaca látka a

Objem

Prášok

  1kg

Prášok

  2kg

Prášok 

6kg

CO2

2kg

CO2

5kg

Voda + potaš

9l

Voda + Penidlo

9l

Použitie trieda ABC trieda ABC trieda ABC trieda BC trieda BC trieda A trieda AB
Celková váha 2,3 kg 3,9 kg 10 kg 6,5 kg 14,5 kg 17,9 kg 15 kg

Rozdelenie tried:

aLátky pevné, horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napr. drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma

bLátky kvapalné, horiace plameňom, napr. a) benzín, olej, benzol, lak, decht, tuky b) lieh, éter, riedidlá rozpustné vo vode

cLátky plynné, horiace plameňom, napr. metán, propán, svietiplyn, vodík, acetylén

 

Ceny hasiacich prístrojov žiadajte telefonicky  tu alebo emailom tu