Revízie a kontroly technických zariadení

Odborné skúšky a prehliadky (revízie) zebezpečujeme v spolupráci s našim partnerom vo všetkých oblastiach. Jedná sa o odborné prehliadky elektroinštalácii, bleskozvodov, plynoinštalácii, regulátorov tlaku plynu a taktiež tlakové skúšky potrubí.

Všetky odborné prehliadky sú vykonávané profesionálnymi a licencovanými technikmi s dlhoročnou praxou za použitia moderných meracích prístrojov. Sme schopní odstraňovať zistené závady priamo pri výkone odbornej prehliadky (revízie), alebo následne po jej výkone, v závislosti od rozsahu zistených závad.

Odborné prehliadky zabezpečujeme  v obytných a rodinných domoch, ale aj v polyfunkčných alebo priemyselných objektoch.

Pre viac informácií alebo vypracovanie cenovej ponuky žiadajte telefonicky  tu alebo emailom tu